Programes de formació i inserció (PFI)

Els programes s'ofereixen en 2 modalitats, segons la seva organització:

 • Plans d'iniciació professional (PIP), que es realitzen a l’Institut Camí de Mar.
 • Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d'Educació i l’Ajuntament de Calafell.

Aquests programes van adreçats a nois i noies d'entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) i que, a curt termini, volen formar-se en una professió.

El curs consta de 2 mòduls, amb un total de 1.000 hores:

 • Mòduls de formació professional elemental en un perfil específic. Inclou 200 hores de pràctiques en empresa.
 • Mòduls de formació general per a la millora de les competències bàsiques necessàries en el món laboral i en la vida quotidiana.

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Institut Camí de Mar

Ubicació: Carrer Jaume Pallarès, s/n - 43820 Calafell
Telèfon: 977 695 711 / 977 695 712
Correu electrònic: e3007257@xtec.cat
Web: https://www.inscamidemar.cat/
Horari d'atenció al públic: de 10 a 13 h

Especialitats:

 • Auxiliar de comerç i atenció al públic (modalitat PIP)
 • Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis (modalitat PIP)
 • Auxiliar de serveis de restauració i cuina (modalitat PTT)

Institut la Talaia

Ubicació: Carrer Comte Gómez de Orbaneja, 108 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 159 233
Correu electrònic: ins-latalaia@xtec.cat
Web: https://institutlatalaia.cat/
Horari d'atenció al públic: de 10 a 13 h

Especialitat:

 • Auxiliar de vivers i jardins (modalitat PTT)