Obres municipals en tràmit

Aquí consten els projectes de les obres municipals que estan en període d'informació pública.

09/01/2024
Projecte nous estudis Calafell Ràdio i Calafell.tv

Projecte bàsic i d'execució (PDF, 72.56 MB)
28/12/2023
Edicte publicat al BOPT, aprovació inicial (PDF, 118.36 KB)
09/01/2024

29/09/2023
Projecte d’obra pública de construcció d’un Centre Cívic a Valldemar

El projecte consisteix en la construcció d'un centre cívic de nova planta, en un edifici de planta baixa amb una pista poliesportiva a l'exterior.

Projecte executiu (PDF, 81.59 MB)
Edicte aprovació inicial (PDF, 124.25 KB)
27/08/2021
Edicte aprovació definitiva (PDF, 673.17 KB)
26/10/2021
Modificat del projecte CC Valldemar (PDF, 4.46 MB)
26/09/2023
Publicació al BOPT projecte modificat (PDF, 116.89 KB)
29/09/2023

22/03/2023
Projecte executiu tancament pista esportiva i nous vestuaris INS Camí de Mar

15/02/2023
Projecte de millora de l’accessibilitat a la Ciutadella Ibèrica

31/01/2023
Projecte executiu de renovació integral de les xarxes d'aigua i clavegueram i implantació de xarxa d'aigües pluvials a Segur plajta

24/10/2022
Urbanització del carrer de Jesús entre el carrer Mare de Déu de la Cova i rambla Mossèn Jaume Tobella (fase II-fase III)