Agenda 21

Quan un model de desenvolupament contempla de forma integrada, a més de la necessària generació de riquesa, el benestar de les persones i la cohesió social, la gestió durable dels recursos, la qualitat de l'entorn i les possibilitats de desenvolupament de les generacions futures, estem parlant de desenvolupament sostenible. El desenvolupament sostenible és aquell desenvolupament posat al servei de les persones i basat en el respecte al medi ambient.

Abast i objectius

L'Agenda 21 és un pla d'orientacions estratègiques per seguir avançant cap al desenvolupament sostenible.

Es tracta d'una estratègia que busca fer més sostenibles les diverses polítiques de desenvolupament, per seguir treballant en els grans reptes del desenvolupament sostenible.

La participació del territori, dels agents socials i econòmics, dels ciutadans i ciutadanes és un requisit consubstancial de tota A21. La participació en el disseny de les polítiques de sostenibilitat és la base per garantir la corresponsabilitat de la societat en la seva implantació.

L'objectiu principal del procés d'Agenda 21 és identificar i prioritzar els principals reptes que caldrà afrontar durant els propers anys en clau de sostenibilitat i formular, per a cada repte, les principals línies estratègiques que han d'orientar el model de desenvolupament per a seguir treballant en les polítiques de sostenibilitat.

Arxius adjunts