Convocatòries de selecció i ofertes de treball

Llistes d'espera

Les llistes d'espera de l'Ajuntament de Calafell és on les persones que volen treballar a l'Ajuntament, de forma temporal, es poden inscriure. El termini d'inscripció no es tanca, per tant, les persones es poden apuntar, modificar les opcions de la seva candidatura o donar-se de baixa en qualsevol moment. Són llistes d'espera permanentment obertes. Totes aquestes gestions les ha de fer la persona usuària amb el formulari que es troba a la seu electrònica, sota Treballa a l'Ajuntament.
 
Quan sigui necessari incorporar persones amb un perfil professional determinat, l'Ajuntament crearà una borsa de treball a partir de la gent que figuri inscrita prèviament en la llista d'espera corresponent, i realitzarà un procés selectiu d'acord amb aquestes bases generals, i les bases específiques de cada convocatòria, sense perjudici que qualsevol persona que no es trobi inscrita, també pugui participar en el procés selectiu inscrivint-se dins del període obert de cada convocatòria.

Plans d'ocupació

El Programa Treball i Formació, està adreçat a oferir oportunitats laborals a persones en situació d'atur a través de la contractació per a la realització de tasques d'interès general i social per al nostre municipi. Aquesta contractació es complementa amb accions de formació i capacitació professional, i seguiment i suport per part de la persona coordinadora.

Ofertes de treball d'empreses privades

Aquí trobareu les ofertes de treball que gestiona el servei d'ocupació municipal, Calafell Ocupació. És un servei gratuït que posa en contacte les empreses que busquen personal amb les persones que busquen feina.