Plans d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

*) Altres convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament de Calafell, a partir del dia 20 de gener de 2022, es tramiten i gestionen a través de la plataforma CONVOCA: https://calafell.convoca.online.

RH/23/009 | Obert

Actualitzat: 01/12/2023

Creació d’una borsa de treball de personal tècnic per cobrir llocs de treball de caràcter temporal que es generin en relació als diferents programes subvencionats

Selecció per a la creació d’una borsa de treball de personal tècnic per cobrir llocs de treball de caràcter temporal que es generin en relació als diferents programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i/o altres organismes, dins l’àmbit de la formació de les polítiques actives d’ocupació.

Termini de presentació de sol·licituds: 02/12/2023-11/12/2023

Bases i convocatòria (PDF, 326.49 KB)
01/12/2023
Instància (PDF, 140.58 KB)

RH/23/008 | Obert

Actualitzat: 13/11/2023

Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a de grau mitjà

Creació d'una borsa de treball de personal tècnic per cobrir llocs de treball de caràcter temporal que es generin en relació amb els diferents programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i/o altres organismes, dins l'àmbit de la formació i/o ocupació de les polítiques actives d'ocupació.

Termini de presentació de sol·licituds: 14/11/2023-23/11/2023

Publicació bases: DOGC núm. 9034 (PDF, 110.32 KB)
06/11/2023
Convocatòria: BOPT (PDF, 114.99 KB)
13/11/2023
Instància (PDF, 309.52 KB)

SOC08170/2023 | Tancat

Actualitzat: 13/11/2023

Contractació de 8 Treballadors/es a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya - Programa Treball i Formació

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de jornada completa, la formació i l’acompanyament a les persones contractades.

D’acord amb la normativa del programa, podran participar en aquesta selecció ÚNICAMENT les persones que siguin derivades des de l’Oficina de Treball del Vendrell vinculades a les ofertes públiques obertes. Tanmateix, si alguna persona vol participar en aquest procés de selecció pot manifestar el seu interès al Departament d’Ocupació de l’Ajuntament de Calafell a través de l’adreça de correu electrònic treball@calafell.cat indicant NOM I COGNOMS, DNI/NIE, LLOC DE TREBALL I NÚMERO D’OFERTA com a molt tard el 19 de setembre de 2023 a les 14:00 h. En aquest cas, es verificarà que la persona interessada reuneixi els requisits del programa.

Termini de presentació de sol·licituds: 08/09/2023-19/09/2023

Anunci convocatòria i bases (PDF, 155.4 KB)
08/09/2023
Resultats finals CONSERGE (PDF, 72.39 KB)
05/10/2023
Resultats finals COORDINADOR/A (PDF, 59.69 KB)
05/10/2023

SOC032/22/000086 | Tancat

Actualitzat: 08/09/2023

Selecció de 3 treballadors/es corresponents al programa D, de la convocatòria del projecte D de Treball als Barris 2022

No s'ha de presentar instància. Les persones interessades a participar en el procés de selecció es podran adreçar a l’Ajuntament de Calafell a través de l’adreça electrònica orientacio@calafell.cat, dins del termini establert, i es comprovarà amb l’Oficina de Treball si reuneixen els requisits per poder participar en aquesta convocatòria, indicant el número d’oferta que consta a l’annex I.

Termini de presentació de sol·licituds: 20/03/2023-31/03/2023

Criteris de selecció i convocatòria (PDF, 126.83 KB)
20/03/2023
Resultats finals DINAMITZADOR/A COMERCIAL (PDF, 63.49 KB)
24/04/2023
Resultats finals FORMADOR/A D’ADULTS (PDF, 63.75 KB)
24/04/2023

TAB-A1-01 | Tancat

Actualitzat: 08/09/2023

Criteris de selecció urgent de 2 llocs de tècnic/a d’orientació laboral de caràcter temporal a càrrec de la subvenció Projecte Treball als barris Programa a dispositiu d’inserció laboral

Termini de presentació de sol·licituds: 24/03/2023-30/03/2023

Anunci convocatòria (PDF, 201.15 KB)
23/03/2023
Instància (PDF, 69.21 KB)
Resultats finals, tècnic/a d’orientació (PDF, 95.38 KB)
24/04/2023