Reutilització de llibres i assessorament

El curs 2007-2008 la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Calafell va iniciar el projecte de reutilització de llibres. El projecte va dirigit a tota la població educativa des de 3r de Primària fins a 4rt d'ESO, però cada curs escolar es valora la despesa que genera. Cada centre té autonomia per poder gestionar-ho amb l’ajuda de l'Ajuntament.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

També s'ofereix un assessorament continuat a les famílies durant la primera etapa educativa.

Reutilització de llibres, escola Castell de Calafell

Aquest curs 2022-2023, l’adhesió al projecte de reutilització de llibres de l'escola Castell de Calafell es farà a través de l'aplicació Dinantia. El centre educatiu passarà tota la informació a través d'aquesta aplicació.

Termini de pagament: del 4 d’abril al 6 de juny de 2022.

Del dimarts 21 al 28 de juny REPESCA per a aquelles famílies que no s'han adherit anteriorment. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte. Caldrà fer el pagament de 40 € (els 30 € d'adhesió i + 10 € en concepte de recàrrec) i el pagament de l'AMPA (25 €/família).

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Full d'adhesió (DOC, 58 KB)

Reutilització de llibres, escola Santa Creu de Calafell

Aquest curs 2022-2023, l'adhesió al projecte de reutilització de llibres de l'escola Castell de Calafell es farà a través de l'aplicació Dinantia. El centre educatiu i l’AFA us passarà tota la informació a través de l'aplicació.

Termini de pagament: del 4 d’abril al 6 de juny de 2022.

Del dimarts 21 al 28 de juny REPESCA per a aquelles famílies que no s'han adherit anteriorment. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte. Caldrà fer el pagament de 40 € (els 30 € d'adhesió i + 10 € en concepte de recàrrec) i el pagament de l'AMPA (30 €/família.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Reutilització de llibres, escola Vilamar

Aquest curs 2022-2023, l'adhesió al projecte de reutilització de llibres de l'escola Vilamar es farà a realitzar a través de l'aplicació Dinantia. El centre educatiu i l’AMPA us passarà tota la informació a través de l’aplicació.

Termini de pagament: del 4 d’abril al 6 de juny de 2022.

Del dimarts 21 al 28 de juny REPESCA per a aquelles famílies que no s'han adherit anteriorment. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte. Caldrà fer el pagament de 40 € (els 30 € d'adhesió i + 10 € en concepte de recàrrec) i el pagament de l'AMPA.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Full d'adhesió (DOC, 58 KB)

Reutilització de llibres, escola Mossèn Jacint Verdaguer

Aquest curs 2022-2023, l'adhesió al projecte de reutilització de llibres de l'escola Mossèn Jacint Verdaguer es farà a realitzar a través de l'aplicació Dinantia. El centre educatiu us passarà tota la informació a través de l’aplicació.

Termini de pagament: del 8 d’abril al 6 de juny de 2022.

Del dimarts 21 al 28 de juny REPESCA per a aquelles famílies que no s'han adherit anteriorment. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte. Caldrà fer el pagament de 40 € (els 30 € d'adhesió i + 10 € en concepte de recàrrec) i el pagament de l'AMPA.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Reutilització de llibres, escola La Ginesta

Aquest curs 2022-2023, l’adhesió al projecte de reutilització de llibres de l’escola La Ginesta es farà a través de CLICKEDU. El centre educatiu us passarà tota la informació a través de l'aplicació.

El pagament de la quota de l’AMPA serà de 25 € per família i es pagarà per el següent número de compte: IBAN: ES49 0081 1703 6100 0126 2232

Termini de pagament: del 4 d’abril al 6 de juny de 2022.

Del dimarts 21 al 28 de juny REPESCA per a aquelles famílies que no s'han adherit anteriorment. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte. Caldrà fer el pagament de 40 € (els 30 € d'adhesió i + 10 € en concepte de recàrrec) i el pagament de l'AMPA.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Reutilització de llibres, INS Camí de Mar

Aquest curs 2022-2023, l’adhesió a la reutilització de llibres de l'INS Camí de Mar es farà a través de la pàgina web de l’institut.

El centre educatiu passarà tota la informació a través de l’aplicació iEduca per informar dels passos que s’han de fer.

Us recordem que, a part de tot el tràmit de l’adhesió, s’ha de fer el pagament de l’AMPA obligatori per a adherir-se. Recordem que el número de compte de l’AMPA INS Camí de Mar és ES86 0081 1703 6600 0122 5431. MOLT IMPORTANT: posar al concepte del pagament, el nom del/a alumne/a i el curs que farà.

Termini de pagament: del 4 d’abril al 6 de juny de 2022.

Del dimarts 21 al 28 de juny REPESCA per a aquelles famílies que no s'han adherit anteriorment. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte. La repesca serà de 50 € (els 40 € d’adhesió i + 10 € en concepte de recàrrec).

Els alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles també hauran d’abonar els 50 € de fiança.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Revisió i retorn dels llibres del curs 2021-2022

S’hauran de portar tots els llibres de reutilització a l’institut, ja que els tècnics d’ensenyament de l’Ajuntament vindran a revisar-los al mateix centre. S’han establert uns horaris que s’hauran de respectar.

Us recordem quins eren els requisits que marcava el projecte:

 1. Folrar els llibres de text.
 2. Esborrar tots els llibres que s’han treballat a la classe.
 3. Portar tot el lot de llibres.

El dijous 23 de juny de 2022 (el punt de recollida estarà ubicat a l’edifici de baix (porta número 1):

 • 08.00 - 1r A
 • 08.30 - 1r B
 • 09.00 - 1r C
 • 09.30 - 1r D
 • 10.00 - 1r E
 • 10.30 - 1r F
 • 11.00 - 2n A
 • 11.30 - 2n B
 • 12.00 - 2n C
 • 12.30 - 2n D
 • 13.00 - 2n E
 • 13.30 - 2n F

El dilluns 27 de juny de 2022 (el punt de recollida serà al final del passadís entrant per la porta de l'arc):

 • 08.00 - 3r A
 • 08.30 - 3r B
 • 09.00 - 3r C
 • 09.30 - 3r D
 • 10.00 - 3r E
 • 10.30 - 3r F
 • 11.00 - Batxillerats i Cicles (aquells que ho han aprovat tot)
 • 11.30 - 4t A
 • 12.00 - 4t B
 • 12.30 - 4t C
 • 13.00 - 4t D
 • 13.30 - 4t E
 • 14.00 - 4t F

Els alumnes de 4t d'ESO, Batxillerat i Cicles, en el moment que retornin els llibres en bon estat, se’ls hi explicarà com se’ls hi farà el retorn dels 50 € de fiança.

Reutilització de llibres, INS la Talaia

Pels que ja són alumnes de l'INS la Talaia, aquest curs 2022-2023, l'adhesió al projecte de reutilització de llibres es farà a realitzar a través de l'aplicació Dinantia. El centre educatiu i l’AMPA us passarà tota la informació a través de l’aplicació.

 • Les famílies hauran de fer un pagament de 30 euros per gestionar les llicències digitals des de 1r a 4t d’ESO per Dinantia.
 • Les famílies hauran de fer un pagament de 35 euros de la quota d’AMPA a través de Dinantia.

Termini de pagament: del 4 d’abril al 6 de juny de 2022.

Del dimarts 21 al 28 de juny REPESCA per a aquelles famílies que no s'han adherit anteriorment. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Assessorament

Assessorament a les famílies durant la primera etapa educativa

La Regidoria d'Ensenyament ofereix un assessorament continuat a les famílies que busquen informació en temes relacionats amb l'educació, ja sigui reglada o no reglada.

Vetlla pel bon funcionament dels centres educatius a la vegada que acompanya les famílies a l'hora d'escolaritzar els seus fills durant la primera etapa educativa a les llars d'infants i també en tot el procés educatiu.

Assessorament als menjadors escolars

El servei que dona l'Ajuntament consisteix a vetllar pel bon funcionament dels menjadors escolars de Calafell. Es manté un contacte diari amb els responsables del menjador de cada centre i a la vegada amb els tècnics d’educació del municipi.

Tots els centres educatius del municipi gaudeixen d'aquest assessorament. Per a qualsevol informació us podeu adreçar a la Regidoria d'Ensenyament.