Edictes

A partir del mes de juliol de 2021, l'Ajuntament de Calafell posa en marxa l'E-Tauler com a sistema de publicació d'aquests anuncis. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

21/06/2021
Aprovació de les bases reguladores de les llistes d’espera de l’Ajuntament de Calafell, i el Catàleg d’Actes de Tràmit

09/06/2021
Aprovació Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció a la Ciutadania, IBI - Sol·licitud de bonificació per instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol

Anunci (PDF, 55.53 KB)
08/06/2021

09/06/2021
Preinscripció als mercats ambulants de Calafell, baixa del Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana

Anunci (PDF, 49.31 KB)
08/06/2021

07/06/2021
Aprovació inicial de la modificació del Reglament dels Pressupostos Participatius

01/06/2021
Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana - sol·licitud de devolució de la taxa d’escombraries pel COVID-19

Anunci, decret núm. 3822 (PDF, 55.38 KB)

31/05/2021
Anunci de l'aprovació del padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica corresponent a l’exercici 2021

Anunci (PDF, 43.67 KB)