Formació d'adults

La formació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge perquè les persones adultes, al llarg de tota la seva vida, puguin desenvolupar capacitats, enriquir coneixements i millorar competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Preinscripcions:

 • Fases de la preinscripció:
  • Publicació de l'oferta formativa per al curs 2023-2024: 24 de maig
  • Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes del centre): del 12 al 14 de juny
  • Difusió de les vacants: 15 de juny
  • Procés d'informació i orientació en els centres: del 29 de maig al 19 de juny
  • Matrícula de l'alumnat propi: del 3 al 10 de juliol.
 • Presentació de sol·licituds: del 20 al 28 de juny
 • Entrada de sol·licituds: del 20 al 30 de juny
 • Llistes amb el barem provisional: 4 de juliol
 • Sorteig: 5 de juliol
 • Reclamacions: del 4 al 7 de juliol
 • Llistes amb el barem definitiu (després d'entrada la resolució de les reclamacions): 11 de juliol
 • Publicació de les llistes d'admesos: 14 de juliol
 • Període de matriculació: dels 4 al 8 de setembre
 • Matrícula de l'alumnat de la llista d'espera: del 12 al 15 de setembre
 • Lloc: Cal Bolavà, Av. Generalitat, 1, Calafell Poble.

Caldrà demanar cita per telèfon al 977 699 009, extensió 2474, o bé per correu electrònic a e3013181@xtec.cat.

Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

GESO I i GESO II: Estudis que permeten complementar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria per a persones Adultes (GESO).

GESO I: Graduat en educació secundària, nivell I (trimestral). 17 mòduls de 35 h organitzats per àmbits.

Horari: dilluns a dijous de 9 a 14:30 h

També et pots incorporar al GESO II, amb les convalidacions corresponents.

Horari: dilluns a dijous de 9 a 14:30 h

Formació instrumental

L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, a escriure i fer càlculs elementals.

C1N1: Formació instrumental, nivell I - 280 h anuals, 8 h setmanals, tres àrees.

Horari: de dilluns a dijous de 9 a 11 h

COMPETIC INICIAL i 1

El nivell de COMPETIC Inicial complementa al nivell de COMPETIC 1. La superació d’ambdós nivells aporta a l’alumnat el domini elemental de les tecnologies de la informació i la comunicació. La superació d’aquest nivell comporta un domini bàsic d’aquestes tecnologies i un inici en el coneixement i ús pel que respecta a les competències assenyalades en negreta:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital. (COMPETIC 1)
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu. (COMPETIC Inicial)
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital. (COMPETIC Inicial)
 • C4: Tractament de la informació escrita. (COMPETIC Inicial)
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. (COMPETIC 1)
 • C6: Tractament de la informació numèrica. (COMPETIC 1)

Horari: dilluns i dimecres de 18 a 19:30 h

Castellà

Formació bàsica i avançada de la llengua castellana (castellà per a estrangers).

Curs 2023-2024:

 • CASTELLÀ A1: llengua castellana nivell I - 105 hores anuals:
  • A1.1 - dimarts i dijous de 9 a 10:30 h
  • A1.2 - dimarts i dijous d'11:30 a 13 h
 • CASTELLÀ A2: llengua castellana nivell II - 140 hores anuals:
  • Dimarts i dijous d'11 a 13 h
 • CASTELLÀ B1: llengua castellana nivell III - 140 hores anuals:
  • Dilluns i dimecres d'11:30 a 13:30 h

Anglès

Ensenyament inicial de la llengua anglesa: nivells bàsics d'anglès fins al nivell A2.

Curs 2023-2024:

 • ANGLÈS A1: llengua anglesa, nivell I - 105 hores anuals:
  • Dilluns i dimecres de 12 a 13:30 h
 • ANGLÈS A2.1: llengua anglesa, nivell II - 140 hores anuals:
  • Dilluns i dimecres de 16 a 18 h

Més informació, preus, preinscripcions i oferta formativa