Formació d'adults

La formació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge perquè les persones adultes, al llarg de tota la seva vida, puguin desenvolupar capacitats, enriquir coneixements i millorar competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Preinscripcions:

 • Dates: del 21 al 30 de juny de 2022.
 • Horari: de 9 a 13 h. El dia 22 i 28 de juny, a més a més, es farà de 16 a 18.00 h.
 • Lloc: Cal Bolavà, Av. Generalitat, 1, Calafell Poble.

Caldrà demanar cita prèvia per telèfon al 977 699 009, extensió 2472, o bé per correu electrònic a e3013181@xtec.cat.

Sol·licitud de preinscripció, curs 2022-2023

Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

GESO I i GESO II: Estudis que permeten complementar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria per a persones Adultes (GESO).

GESO I: Graduat en educació secundària, nivell I (trimestral). 17 mòduls de 35 h organitzats per àmbits.

GESO I, Curs 2022-2023 *
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
9-10 A. Científic-tecnològic A. Científic-tecnològic   A. Científic-tecnològic
10-11 A. Social Tutoria A. Lingüístic  
11-11.30 Descans Descans Descans Descans
11.30-12.30 A. Científic-tecnològic A. Lingüístic A. Lingüístic
12.30-13.30 A. Lingüístic A. Lingüístic A. Lingüístic A. Social
13.30-14.30     A. Social A. Lingüístic

GESO II: Graduat en educació secundària, nivell II (trimestral). 17 mòduls de 35 h organitzats per àmbits.

GESO II, Curs 2022-2023 *
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
9-10 A. Social A. Científic-tecnològic A. Científic-tecnològic A. Lingüístic
10-11 A. Científic-tecnològic A. Científic-tecnològic A. Científic-tecnològic A. Lingüístic
11-11.30 Descans Descans Descans Descans
11.30-12.30 A. científic-tecnològic A. Científic-tecnològic A. Social  
12.30-13.30 A. Social A. Científic-tecnològic A. Social A. Lingüístic
13.30-14.30 A. Social A. Social Tutoria  

* Aquest horari és orientatiu. Durant el procés de preinscripció i matriculació es proporcionarà l'horari definitiu.

Formació instrumental

L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, a escriure i fer càlculs elementals.

C1N1: Formació instrumental, nivell I - 280 h anuals, 8 h setmanals, tres àrees.

C1N1, Curs 2022-2023 *
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
16-17 A. MNSC A. Lingüística A. Matemàtica A. Lingüística
17-18 A. Lingüística A. Lingüística A. Lingüística A. Lingüística

C1N2: Formació instrumental, nivell II - 210 h anuals, 6 h setmanals, tres àrees.

C1N2, Curs 2022-2023, trimestre 1 *
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
11.30-12.30   A. Lingüística A. Lingüística A. Lingüística
12.30-13.30   A. MNSC A. Lingüística A. Matemàtica

* Aquest horari és orientatiu. Durant el procés de preinscripció i matriculació es proporcionarà l'horari definitiu.

Castellà

Formació bàsica i avançada de la llengua castellana (castellà per a estrangers).

Curs 2022-2023:

 • CASTELLÀ A1: llengua castellana nivell I - 105 hores anuals:
  • Grup 1: dilluns i dimecres, de 9 a 11 h.
  • Grup 2: dimarts i dijous, de 9 a 11 h.
 • CASTELLÀ A2: llengua castellana nivell II - 140 hores anuals:
  • Dimarts i dijous, de 9 a 11 h.
 • CASTELLÀ B1: llengua castellana nivell III - 140 hores anuals:
  • Dilluns i dimecres, d'11.30 a 13.30 h.

* Aquest horari és orientatiu. Durant el procés de preinscripció i matriculació es proporcionarà l'horari definitiu.

Anglès

Ensenyament inicial de la llengua anglesa: nivells bàsics d'anglès fins al nivell A2.

Curs 2022-2023:

 • ANGLÈS A1: llengua anglesa, nivell I - 105 hores anuals:
  • Dilluns i dimecres, de 16 a 17.30 h
 • ANGLÈS A2: llengua anglesa, nivell II - 130 hores anuals:
  • Dilluns i dimecres, de 17.30 a 19.30 h

* Aquest horari és orientatiu. Durant el procés de preinscripció i matriculació es proporcionarà l'horari definitiu.

Sol·licitud