Pla d’oci nocturn

L’oci nocturn a Calafell en l’actualitat ha deixat de ser un oci hegemònic per a ser un oci més d’entre els que es poden consumir, fet que ha comportat una pèrdua constant de demanda als darrers 20 anys.

No solament a Calafell sinó arreu de l’Estat, l’oci nocturn es troba en un moment volàtil i molt incerta situació que no convida a fer gaires inversions i de plantejar-se molt seriosament el futur.