Ajuts a l'educació de caràcter individual

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de l’atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic, amb la finalitat de cobrir necessitats bàsiques i d’àmbit socioeducatiu, per a menors escolaritzats al municipi de Calafell.

Podran ser beneficiàries les famílies que sol·licitin ajuts econòmics escolars per a infants empadronats i escolaritzats en el municipi de Calafell que estiguin fent un seguiment actiu des de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Es podran sol·licitar ajuts a l'educació de caràcter individual, per al primer trimestre del curs 2021-2022, fins al 31 d'octubre de 2021. Les sol·licituds podran presentar-se al Servei d’Atenció al Ciutadà mitjançant instància genèrica.

Per a més detalls consulteu la documentació adjunta.