Premi de cartes d'amor

Des de l'any 1993 que cada any per Sant Jordi es llegeix el veredicte del certamen de Cartes d'Amor. Aquest concurs va partir del programa de Calafell Ràdio, "La Biblioteca" que encapçalaven Carolina Rion i Serafina Badenas. Al llarg dels anys, aquest certamen ha anat adquirint ressò i augmentant el nombre de participants. La majoria són de Catalunya, però n'arriben de tot l'estat, de Madrid, Andalusia, València, etc. i des de l'era Internet ens ha arribat alguna de Llatinoamèrica i Àfrica.

Bases del XXXI certamen de cartes d'amor

 1. Gènere: Carta de qualsevol tipus d’amor. Queden exclosos altres gèneres com poesia, narrativa, etc. 
 2. Categories: Júnior, menors de 18 anys, i sènior, a partir de 18 anys.
 3. Exclusivitat: Els treballs han d’ésser inèdits. Queden exclosos de participació els guanyadors de l’edició de l’any 2023.
 4. Idioma: Català i/o castellà.
 5. Extensió: Màxima de dos fulls DIN A-4, a doble espai i a una sola cara, preferentment en font Arial o Tahoma 10 o 11 imprès des d’ordinador. No es poden presentar més de dues cartes per participant.
 6. Presentació: Cal entrar 5 còpies acompanyades d’un sobre tancat, amb el títol escrit a l’exterior i a l’interior del sobre hi han de figurar les dades de l’autor: nom complet, categoria en la que es participa, adreça, telèfon, adreça electrònica i NIF.

  Cal presentar-ho per registre d’entrada a l’Ajuntament de Calafell de la manera següent:
  1. Opció 1: Mitjançant correu postal a:
   AJUNTAMENT DE CALAFELL
   Promoció de la Ciutat i Cultura.
   Certamen Cartes d’amor
   Plaça de Catalunya, 1
   43820 Calafell (Tarragona)
  2. Opció 2: Presencialment a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC).
  3. Opció 3: Telemàticament entrant a l'adreça: https://seu.calafell.cat, si es disposa de certificació digital (Identifica't).
  4. Opció 4: A qualsevol administració que disposi de finestreta única.
    
 7. Termini: 15 de març de 2024 (inclòs).
 8. Gratificacions: Hi ha dues categories: Jú­nior: 200 € i Sènior: 400 € (a aquests im­ports s’hi aplicaran les retencions pertinents).
 9. Veredicte: El 23 d’abril a les 13.30 hores es farà públic el veredicte a través de l'emissora municipal Calafell.tv - Calafell Ràdio (107.9 FM). 
 10. Publicació: L’organització es reserva el dret a poder publicar els treballs guardonats i els finalistes, fent constar el nom de l’autor/a i la seva condició de guanyador o de finalista.
 11. Protecció de dades: En participar, s’au­toritza que les dades de caràcter personal que s’han proporcionat siguin tractades i in­corporades en un Fitxer denominat Cultura, responsabilitat de l'Ajuntament de Calafell, essent la seva finalitat gestionar les activitats que s’organitzen. Conforme el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, el participant po­drà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell.
 12. Condicions: El sol fet de participar suposa la total acceptació de les bases. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases. Els treballs no premiats no es retornaran i es destruiran passada la convocatòria.

Més informació i preguntes: 977 699 009, extensió 2470