16/06/2020

Obert el termini per demanar ajuts per a adaptar els guals a la normativa i models homologats

Mesura per a facilitar la regularització de les entrades de vehicles als habitatges

Ja és obert el termini per demanar els ajuts per a adaptar els guals a la normativa i models homologats, aprovats per l’Ajuntament de Calafell per facilitar la regularització de les entrades de vehicles als habitatges. El termini continuarà obert mentre la partida econòmica, d’uns 12.000 euros, no s’exhaureixi.

Per poder rebre ajut, caldrà que l’adaptació es faci amb algun dels tres models homologats per l’Ajuntament. I també que els beneficiaris ja tinguin una llicència de gual, prèviament atorgada. Són subvencionables tots els treballs i obres que s’hagin d’executar per tal que les vorades i rasants de les voreres compleixin amb les prescripcions dels models homologats (model 1, model 2 i model 3). Aquests tres models corresponen a l’amplada de la vorera.

Els imports màxims són els següents:

Model 1: l’import màxim serà de 100 euros
Model 2: l’import màxim serà de 300 euros
Model 3: l’import màxim serà de 200 euros

Aquests ajuts pal·liaran el cost d’adaptar el gual, que pot oscil·lar entre els 500 i els 800 euros, segons el model. És un esforç econòmic important. Per això, l’Ajuntament e Calafell va aprovar, ja el 2016, una modificació de l’ordenança de guals  que va establir un període de cinc anys per normalitzar els centenars i centenars de passos de vehicles irregulars, amb la possibilitat d’acollir-se a beneficis fiscals municipals. La convocatòria d’ajuts estarà oberta fins a l’1 d’agost de 2021, quan acaba la moratòria.

Més informació

Bases completes (PDF, 493.79 KB)