25/01/2023

Nou projecte comarcal per a fomentar les implantacions industrials i generar ocupació

Les institucions locals del Baix Penedès impulsaran també la formació de les persones sense feina

El Baix Penedès ha posat en marxa un nou projecte comarcal per a fomentar les implantacions industrials que generin ocupació. Aquesta iniciativa, impulsada pels ajuntaments i el consell comarcal amb una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, preveu també accions de formació de les persones sense feina.

Calafell és un dels municipis que colidera aquest projecte. La primera tinent d’alcalde, Helena Rubio, explica que “tant important és una cosa com l’altra”. Rubio precisa: “Hem de formar persones en atur per facilitar la seva ocupabilitat, però també han d’haver-hi més empreses per poder-les contractar, i aquest és el factor nou i diferencial d’aquest pla”.

“Només així, amb les dues línies d’acció, podrem començar a revertir el fet que el Baix Penedès és la comarca amb l’índex d’atur més alt de Catalunya”, afegeix la regidora.

La subvenció atorgada pel SOC en l'actual convocatòria és d'un total de 233.755,20 euros. Però la voluntat de les institucions comarcals és matenir el projecte en anys posteriors, demanant la subvenció cada any. L’ajut pertany al programa “Treball a les comarques”, que està destinat a impulsar polítiques ocupacionals i de promoció econòmica.

El SOC ofereix suport a les entitats locals per a dur a terme projectes de caràcter integrat que combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local adreçades als següents aspectes:

  • Diagnosticar, planificar i executar de manera integrada les actuacions.
  • Intervenir sobre el teixit productiu, especialment, en els sectors estratègics.
  • Intervenir sobre les persones en situació d'atur, especialment les que conformen els col·lectius prioritaris d'actuació.

 
El projecte significa la contractació de sis tècnics. Tres són prospectors d’empresa; dos, orientadors laborals; i una, tècnic de governança. El seu treball s’emmarcarà en dues àrees:

 

  • Governança i coordinació. Un tècnic serà el responsable de coordinació i governança i actuarà conjuntament amb la Unitat de governança per a la gestió del projecte, el control dels indicadors, la identificació d'experiències de cooperació territorial, i la reflexió al voltant de les futures polítiques d'ocupació.
  • Programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció,

 
Aquesta part del pla està estructurada en 2 línies d'actuació:
 

  • Prospecció d'empreses (3 tècnics). Es treballarà per a actualitzar i aprofundir el coneixement de l'entorn productiu, i cultivar la relació entre els òrgans d'ocupació i les empreses. Aquesta actuació es preveu que tingui un impacte en el disseny de les polítiques ocupacionals dels propers anys al Baix Penedès.
  • Dispositiu d'inserció laboral (compost per 2 tècnics). Es realitzarà atenció a un mínim de 75 usuaris de tota la comarca, i s'organitzaran 30 tallers de competències TIC i d'habilitats transversals amb l'objectiu d'oferir formació al propi municipi a la població desocupada dels 14 municipis de la comarca. A més, hi haurà speed-datings empresarials i visites a empreses per tal d'apropar a les persones en cerca de feina i les empreses. Aquests dos tècnics d'orientació laboral també reforçaran els Serveis Municipals d'Ocupació.