22/03/2024

L’Ajuntament de Calafell i la Fundació Santa Teresa presenten el desenvolupament del projecte La Sínia “Un centre per a grans persones”

Un projecte d’atenció a les persones que s’amplia amb la construcció d’un complex residencial per a persones grans i persones amb diversitat funcional

L’Ajuntament de Calafell i la Fundació Santa Teresa han presentat a la societat calafellenca el moment en què es troba el projecte La Sínia “Un centre per a grans persones”. Un projecte que, al centre de dia i centre ocupacional en marxa des de finals de la pandèmia, s’hi afegeix ara una residència per a persones grans i persones amb diversitat funcional, ja en obres.

Aquest projecte neix de la voluntat d’oferir serveis de proximitat, tenint en compte les necessitats i la realitat de les persones en cada moment de la seva vida.

És un projecte viu, que va creixent dia a dia, i que, segons explica la Fundació, té els seus orígens en el convenciment de crear un model diferent, on les estructures i els serveis s’adaptin a les persones, no a l’inrevès. Un model que respecti la seva voluntat i la seva individualitat, i que es construeix amb la pròpia persona, amb l’objectiu d’incrementar el seu benestar i la seva felicitat.

Això porta a crear estructures flexibles, que prioritzen els serveis d’atenció a domicili, graduant la intensitat dels suports a les necessitats reals de cadascú.

Per aquest motiu, durant els últims anys tant l’Ajuntament com la Fundació han impulsat serveis com el “Bon Dia”, que atén actualment a més de 80 persones, els Serveis “Calafell t’acompanya”, el programa “Radars”, els Serveis d’Atenció a Domicili, els serveis de Teleassistència o el propi Centre de Dia La Sínia.

Tots aquests serveis faciliten que les persones puguin viure al seu propi domicili, gaudint dels serveis i suports que van necessitant. També hi ha persones que preferirien, o que necessiten viure en un espai diferent, sense barreres arquitectòniques, i amb uns suports més continuats, i per això s’ha impulsat el nou projecte residencial.

En terrenys cedits per l'Ajuntament

El nou equipament s’està construint sobre uns terrenys municipals cedits per l’Ajuntament de Calafell a la Fundació, en l’espai adjacent a l’actual Centre de Dia i Centre Ocupacional La Sínia, que ja s’ha convertit en un referent d’innovació social i de qualitat assistencial a Catalunya.

El projecte va ser seleccionat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, dins de la convocatòria dels fons del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation”, i compta amb una subvenció europea de 5 milions d’euros, que suposa prop del 40% del cost total.

El nou equipament està inspirat en models dels països nòrdics però adaptat a la nostra realitat climàtica i social. Disposarà d’una distribució flexible i adaptable, que comptarà amb 20 unitats de convivència, de 6 persones cadascuna, que permetran viure en un ambient molt familiar, disposant de tots els serveis i suports que puguin necessitar les persones que hi resideixin, però alhora amb una flexibilitat que permeti a cada persona gaudir de la seva autonomia.

El complex incorporarà la domòtica i les tecnologies que faciliten la vida de les persones i la cura del medi ambient, i alhora els suports professionals que garanteixen una atenció de qualitat, amb la incorporació de més de 80 llocs de treball directes.

El nou centre aspira a ser un referent en l’atenció residencial a persones grans i persones amb diversitat funcional, amb un plantejament innovador, basat en el model d’atenció centrat en la persona i en la seva integració a la comunitat.

La presentació s’ha portat a terme al Centre de Dia la Sínia, un centre que ofereix serveis a la gent gran per fomentar la seva autonomia i benestar, i serveis adreçats a les persones amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social, de forma integrada i buscant la participació, l'intercanvi i les sinergies entre els diferents col·lectius, les entitats del municipi i el conjunt de la ciutadania.
A l’acte han participat les grans persones que actualment formen part del projecte: persones grans, persones amb diversitat funcional, famílies, voluntaris, professionals… les persones que amb el seu dia a dia fan realitat aquest projecte.