20/06/2024

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest divendres, dia 21, el ple ordinari del mes de juny

Començarà a les 11 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà divendres, dia 21, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. Començarà a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere. Se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.


L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple2024/7 ordinari 31/05/2024.
 2. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de circulació de l'Ajuntament de Calafell.
 3. Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al primer trimestre de l'exercici 2024, període de l'01/01/2024 al 31/03/2024.
 4. Donar compte de l'informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l'exercici 2024, període de l'01/01/2024 al 31/03/2024.
 5. Moció que presenta el grup municipal de Vox per la instal·lació de pilones i barreres de seguretat al passeig marítim i zones de vianants de Calafell.
 6. Moció per la implantació de tarifes especials per a residents a les zones de pagament regulat i anul·lació de la zona taronja creada.
 7. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació (de la 3841 a la 4640 de l'any 2024).
 8. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació (de la 25 a la 28 de l'any 2024).
 9. Precs i preguntes.

 

Més informació