Registre de planejament i gestió urbanística

Registre de Planejament Urbanístic: on podeu consultar el planejament urbanístic vigent, els convenis urbanístics i les trames urbanes consolidades (enllaç extern al web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya).

Registre de Gestió Urbanística: a continuació trobareu els expedients de gestió urbanística del municipi de Calafell per a la seva consulta.

10/05/2024
Projecte de reparcel·lació PPU2 Hostal del Prat

30/11/2023
Projecte de Reparcel·lació voluntària de regularització de les finques del C. Joaquim Rodrigo núm. 2, 4, 6 i 8 de la Urbanització Mas Romeu de Calafell

Aprovació definitiva (PDF, 107.04 KB)
30/11/2023

24/11/2023
Projecte d'urbanització i reparcel·lació PAU 26 Mas Romeu

16/09/2022
Pla de Millora Urbana (PMU) 3 Mas Mel

04/06/2021
Ocupació directe de la finca núm. 3149 on es troba edificada gran part del dipòsit municipal d’aigua del carrer de la Molina de la urbanització de Les Brises de Calafell