Subvencions Pla de Barris

Subvencions a rehabilitacions d'immobles i millores en les condicions d’accessibilitat

Amb l’objectiu d’afavorir l’ús residencial del barri del Nucli Antic, millorar l’estètica dels edificis del barri i unificar-ne els criteris d’aparença exterior, l’Ajuntament de Calafell publica aquestes bases per als ajuts a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Nucli Antic, per tal de millorar les condicions d’habitabilitat de les vivendes i tornar al mercat els edificis abandonats.

Les actuacions subvencionables són les següents:

  • Obres per millorar les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
  • Obres de rehabilitació d’elements comuns i/o cobertes
  • Obres de rehabilitació de façanes
  • Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament
  • Obres per garantir la seguretat constructiva, estabilitat, resistència, fermesa i solidesa d’un edifici: esquerdes estructurals, forjats i fonaments, substitució de bigues i altres similars
  • Obres i instal·lacions per a l’estalvi energètic

El període per a presentació de sol·licituds serà d’un mes, del 9 de juny al 9 de juliol de 2020.