Calendari del contribuent

Dates i període de pagament dels tributs de caràcter periòdic a Calafell per a l'exercici de 2024:

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Rebuts no domiciliats: 05-04 a 13-06-24
Rebuts domiciliats: 05-06-24

Impost sobre béns immobles urbans
Rebuts no domiciliats: 03-05 a 12-07-24
Rebuts domiciliats en 6 terminis: 8 de maig, 3 de juny, 5 de juliol, 4 de setembre, 4 d'octubre i 6 de novembre.
Rebuts domiciliats en 1 termini: 04-10-24

Impost sobre béns immobles de característiques especials
Rebuts no domiciliats: 03-05 a 12-07-24
Rebuts domiciliats: 02-08-24

Impost sobre béns immobles rústics
Rebuts no domiciliats: 03-07 a 09-09-24
Rebuts domiciliats: 03-08-23

Taxa per a la recollida, transport i tractament de residus domèstics​​​​​​​
Rebuts no domiciliats: 05-04 a 13-06-24
Rebuts domiciliats en 4 terminis: 8 de maig, 5 de juliol, 4 de setembre i 6 de novembre.
Rebuts domiciliats en 1 termini: 08-05-24

Taxa per a la recollida, transport i tractament de residus comercials​​​​​​​
Rebuts no domiciliats: 05-04 a 13-06-24
Rebuts domiciliats en 4 terminis: 8 de maig, 5 de juliol, 4 de setembre i 6 de novembre.
Rebuts domiciliats en 1 termini: 08-05-24

Taxa de guals
Rebuts no domiciliats: 05-06 a 12-08-24
Rebuts domiciliats: 02-08-24

Taxa de manteniment i conservació del cementiri
Rebuts no domiciliats: 03-07 a 09-09-24
Rebuts domiciliats: 02-08-24

Impost sobre activitats econòmiques
Rebuts no domiciliats: 04-09 a 06-11-24
Rebuts domiciliats: 04-10-24

Taxa d'ocupació de parades mercat​​​​​​​
Rebuts no domiciliats: 12-07 a 26-09-24
Rebuts domiciliats: 13-09-24

Les dates límit en les que es podrà sol·licitar la domiciliació dels rebuts de l'any en curs, són les següents:

  • Impost sobre vehicles: 08-03-24
  • Taxa per a la recollida d’escombraries domiciliàries: 08-03-24
  • Taxa per a la recollida d’escombraries comercials: 08-03-24
  • Impost sobre béns immobles urbans: 12-04-24
  • Impost sobre béns immobles de característiques especials: 12-04-24
  • Impost sobre béns immobles rústics: 21-06-24
  • Taxa per guals: 15-05-24
  • Taxa de manteniment i conservació del cementiri: 21-06-24
  • Impost sobre activitats econòmiques: 16-08-24
  • Taxa d’ocupació de parades de mercat: 21-06-24

Els contribuents que no tinguin els tributs domiciliats, podran fer-ne el pagament en qualsevol entitat bancària, amb el document que rebran per correu al domicili fiscal. Per aquest motiu, és important comunicar qualsevol canvi sobre les dades personals. Qui tingui els impostos domiciliats, rebrà un càrrec directament en el compte que va donar en fer la domiciliació i també cal comunicar qualsevol modificació de les dades bancàries que s'hagi produït.

Aquestes comunicacions poden fer-se presencialment, amb cita prèvia, a les oficines de Servei d'Atenció al Ciutadà o a través de BASE, mitjançant certificat digital. També pot emplenar-se els formularis que els contribuents han rebut a casa seva i enviar-los per correu postal o per fax al 977 696 284, així com signar i escanejar el document i enviar-lo per correu electrònic a calendarifiscal@calafell.cat.

Els pagaments també poden fer-se a través de la seu digital de BASE.