Pla de Mobilitat de Segur de Calafell

L’Ajuntament de Calafell inicia les obres d’execució en els sectors 1 i 2 del Pla de Mobilitat de Segur de Calafell, que implica reordenar el trànsit i regularitzar l’estacionament, amb l’objectiu de millorar la mobilitat de vehicles i reduir l’accidentalitat en aquest nucli del municipi. Com ja vam anunciar, aquest Pla consta de 5 sectors que s'aniran implantant en els propers anys progressivament.

El passat dilluns 13 de maig es van iniciar els treballs de la nova senyalització vertical i horitzontal, i el canvi de direcció de la circulació en alguns carrers, la qual cosa implicarà que hi hagi alguns talls de trànsit. El primer lloc, on es posa en marxa el nou Pla de Mobilitat és en el sector 1 i 2 que correspon a la zona centre del nucli urbà de Segur de Calafell, entre la carretera de Barcelona i el carrer Brasil, i entre l'Avinguda Espanya i l'Avinguda França. Posteriorment s’anirà actuant en els tres sectors restants que formen part d’aquest pla de mobilitat.

Aquest pla de mobilitat va estar exposat durant un mes a les dependències municipals de Segur de Calafell i tots els veïns van ser informats a través de 8.000 cartes informatives. S'han dut a terme, a més, prop de 30 reunions amb els primers veïns afectats corresponents als sectors 1 i 2 a partir de les quals s'han acceptat diverses propostes i idees que van aportar els veïns de Segur. Tot plegat ha estat un procés informatiu i de participació ciutadana que ha possibilitat un pla de mobilitat ajustat a les necessitats de la ciutadania. Les reunions amb la resta de sectors afectats seran convocades quan arribi el moment.

A continuació us deixem amb tota la informació que s'ha enviat als mitjans de comunicació i que s'ha publicat al web de l'Ajuntament de Calafell. També hi podreu consultar els nous sentits de circulació, la nova ubicació dels contenidors o les vies principals dels sectors 1 i 2.