Platges

Calafell gaudeix de cinc quilòmetres linials i ininterromputs de platja, en el que es una façana marítima pràcticament única a Catalunya que es divideix en tres platges: la Platja de Calafell, que coincideix amb el nucli de la Platja; la Platja de Segur, que coindeix amb el front marítim del nucli de Segur de Calafell; i la Platja de l'Estany-Mas Mel, situada davant dels dos barris que porten aquest noms.

Les platges de Calafell són idònies per al turisme familiar. De molt antic, Calafell ha estat conegut com "la platja del biberó", per la qualitat de la sorra i de l'aigua, per la tranquil·litat del mar i per la suavitat dels pendents quan s'entra al mar.

L'aigua té propietats salutíferes, ja que té una concentració de iode cinc cops superiors a la normal al mar. Entre 1926 i 1968 va funcionar a la zona un sanatori, el Sanatori Marítim de Sant Joan de Déu, que curava ens tuberculosos gràcies a aquest do de la natura.

La sorra de les platges de Calafell és famosa per la seva finor. La regeneració del litoral realitzada els anys 1993 i 1994 va recuperar una platja pràcticament desapareguda per l'erosió, tot i l'efecte negatiu de la sorra aportada, d'inferior qualitat. Deu anys després i gràcies a les aportacions efectuades amb sorra dragada de l'antic port de Segur i a les continues atencions, la platja ha recuperat en bona part la seva fesomia i qualitat originals.

Les platges de Calafell estan dotades amb:

  • Servei de socorrisme i primers auxilis
  • Dutxes i rentapeus
  • Lavabos
  • Lloguer d'hamaques i parasols

A les platges de Calafell s'hi pot fruir d'activitats de tota mena, tant esportives, com aquàtiques, d'animació, festives i fins i tot musicals.