Ajuts a les actuacions de rehabilitació - Next Generation

Subvencions de l’Ajuntament de Calafell, de concurrència no competitiva, destinades a les comunitats de propietaris, inclosos en l’àmbit delimitat com a entorns residencials de rehabilitació programada del municipi de Calafell (“les cases barates” i “les cases de pescadors”) per fer front a les despeses dels honoraris professionals per la redacció de documents tècnics, complimentant la subvenció del Programa 1: Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri dels fons Next Generation atorgades per la Generalitat de Catalunya.