Mª Lluïsa Lastra Flores

PSC

Promoció econòmica i Turisme

Retribució anual bruta a partir del 17 de juny, 2023: 51.110,92 €. Es pot consultar a l'apartat Retribucions dels càrrecs electes.

Actualment regidora de Promoció Econòmica i Turisme.

Nascuda el 10 de març de 1976, a Sant Joan de Vilatorrada. 
Comerciant i mare de 2 filles. 
Vinculada al món del comerç a Calafell des del 1995. 

Va estudiar al Col·legi Doctor Sitges Homèdes, Callús i a l’Institut Maurici Fius i Palà, Manresa, a la branca de moda i confecció. Vinculada al món del comerç dels 16 anys, des dels 18 com a empresària autònoma. Té una trajectòria de més de 20 anys en el sector, realitza’n cursos de formació relacionats amb l’àmbit del comerç.

Regidora de Promoció Econòmica i Ensenyament des del 6 de juliol de 2015.

Més informació

NOTA: L'Ajuntament de Calafell informa que les dades publicades són les que els regidors i les regidores, sota la seva exclusiva responsabilitat, han facilitat a la Corporació.