Helena Rubio Pérez

PSC

Primera tinenta d’alcalde. Drets Socials i Govern obert

Retribució anual bruta a partir del 17 de juny, 2023: 51.110,92 €. Es pot consultar a l'apartat Retribucions dels càrrecs electes.

Actualment tinenta d'alcalde de Drets Socials i Govern obert i portaveu suplent del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC). Membre de la Junta de Govern Local.

2019-2023: Primera tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials a l'Ajuntament de Calafell. Porto les regidories de Benestar Social, Benestar Animal, Comunicació i Participació Ciutadana. Arran de la Covid-19, també assumeixo les tasques relacionades amb Salut.

2015-2019: Tercera tinenta d'alcalde de l'Àrea de Qualitat de Vida i promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell. Porto les regidories de Qualitat de Vida i Ocupació. El desembre de 2015 es crea la regidoria de Qualitat de Vida Animal, i s'incorpora a aquesta àrea.

Des de l'any 2011 sóc membre de la Coordinadora de Calafell, i el 2016 a la Xarxa de Mobilitat Penedès- Garraf, que treballa per l'alliberament dels peatges de la C-32 i AP7, junts a diferents col·lectius, associacions veïnals i comercials del municipi.

Cursos acadèmics

 • 1974-1982: EGB Col·legi Nacional Samuntada a Sabadell (Barcelona)
 • 1982-1986: BUP i COU Institut Nacional Ferran Casablancas a Sabadell (Barcelona)
 • 1986-1992: Llicenciatura en Pedagogia UAB

Altres coneixements:

 • Castellà oral i escrit
 • Català nivell C
 • Anglès i francès: nivell bàsic
 • Italià: nivell intermedi
 • Àrab: curs d'iniciació
 • Ofimàtica: Entorn Office, Windows, internet…

Llocs de feina

 • 1990-1994: IASA, IASA FRED, S.L.
  Tasques d'administració: atenció al client, facturació, pressupostos, albarans…
 • 1994-1999: Mitjançant l'empresa ADDECO, treballs d'administració en diferents empreses del sector:
  • Companyia d'Aigües de Sabadell 
  • Cubiertas MZOV 
  • Caixa de Sabadell– Fundació Caixa de Sabadell 
  • Banc de Sabadell: Immobles, Centre de Crèdit, Bansabadell Hipotecària, Valors Internacionals
 • 2000-2003: Agent d'Assegurances a AEGON i Catalana Occidente
 • 2004-2007: Mundipiso, S.L.
  Tasques d'administració: publicitat, notaria, contractes d'arrendament i compravenda, administració de finques, constitució de comunitats, comptabilitat, juntes de constitució ordinàries i extraordinàries.
 • 2008-2010: Ajuntament de Calafell, Regidoria de Benestar Social
  Tasques d'educadora a les Ludoteques Paterols i Desgavell: coordinació i seguiment, detecció i prevenció a infants de 0 a 8 anys, programacions i memòries. Al servei Els Menuts, juntament amb la psicòloga del servei, treballar amb les famílies derivades de serveis socials, límits, recursos, rutines, potenciar les seves habilitats socials, dinamitzar les seves xarxes socials… Realització de programacions, tallers, memòries i projectes.
 • 2010-2014: CEPS i Fundació Pere Tarrès 
  Serveis Socials. Coordinació, seguiment, programacions i memòries dels Centres Oberts Paterols i Desgavell de l'Ajuntament de Calafell. Treballar amb nens i famílies derivades de Serveis Socials amb diverses problemàtiques (habilitats socials, hàbits, rutines, potenciar els seus recursos...). Treball en equip amb les educadores de Serveis Socials.
 • 2011-2014: Ajuntament de Calafell, Departament Immigració de la regidoria de Benestar Social i Família
  Tasques de formadora a grups de persones immigrants: habilitats socials i laborals, alfabetització bàsica i competències bàsiques. Elaboració de programacions, temes didàctics, formació i memòries.

Més informació

NOTA: L'Ajuntament de Calafell informa que les dades publicades són les que els regidors i les regidores, sota la seva exclusiva responsabilitat, han facilitat a la Corporació.