VOX

Vox

C/ Gasémetre núm. 29 , entresol 1a
43001 Tarragona

Mocions presentades per aquest grup municipal fins avui

Moció que presenta el grup municipal de Vox, en defensa de la vivienda y contra la ocupación ilegal de viviendas y edificios de titularidad municipal (PDF, 179.72 KB)

Presentada al ple 27/10/2023 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 13 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC, 1 del regidor de la CUP, 1 del regidor de Junts i 1 del regidor no adscrit senyor Ismael Iglesias Sánchez, amb 7 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es d’UAM i 2 dels regidors del PP i amb el vot a favor del regidor del grup municipal de VOX, adopta el següent acord:

UNIC: No aprovar la moció que presenta el grup municipal de VOX en defensa de l’habitatge i contra l’ocupació il·legal d’habitatges i edificis de titularitat municipal.

Presentada per: VOX

Vots a favor: 1
Vots en contra: 13
Abstencions: 7