full screen background image

Covid-19 en el sector turístic

Informa’t sobre les guies per reduïr el contagi pel Covid-19 en el sector turístic

La Secretaria d’Estat de Turisme, amb coordinació amb el Ministeri de Sanitat ha elaborat unes guies que contenen recomanacions i directrius sobre servei, neteja, desinfecció, manteniment i gestió del risc pels diferents sub-sectors del sector turístic:

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx