full screen background image

Formats

1308817246

En alguns casos les pàgines XHTML es complementen amb continguts disponibles en altres formats de presentació. En aquests casos, ja que és possible que no hi hagi un format estàndard i obert, s’ha optat per formats molt implantats i amb connectors (plugins) o programari gratuïts.

Format PDF
Per a documents de text o dades.
Descarrega el programa Adobe Acrobat
Format Flash
Per a animacions o integració multimèdia.
Descarrega el connector Flash
Formats de Microsoft Office
Si no tens instal·lat aquest programari i prefereixes una alternativa gratuïta, et recomanem Open Office. És una versió de programari lliure de Sun Microsystems que conté un processador de textos (Writer) compatible amb Microsoft Word, un gestor de fulls de càlcul (Calc) compatible amb Microsoft Excel, un editor de presentacions (Impress) compatible amb Microsoft Power Point, un editor de bases de dades (Base) que pot importar bases de dades Microsoft Access, un editor de dibuixos vectorials i gràfics (Draw) i un editor de fórmules matemàtiques (Math).
Descarrega Open Office
Exclusions a l’abast de l’accessibilitat:

Una part de la informació publicada en format PDF, a causa del funcionament intern de l’Ajuntament, no compleix amb els requisits bàsics d’accessibilitat.
També, alguna documentació es proporciona en el format Microsoft Word.
Per a la publicació de vídeos i altres presentacions multimèdia es recomana l’ús de transcripcions que permeten accedir a la informació independentment de la plataforma, subtítols i descripcions auditives de la informació important. Actualment l’Ajuntament no disposa dels recursos necessaris per complir amb l’accessibilitat en aquest punt.