full screen background image

Adaptar la presentació

Per accedir al contingut en format senzill i en una sola columna o bé aplicar un full d’estil personalitzat pots desactivar el disseny.

Cada navegador presenta aquesta opció en una ubicació diferent del menú. També pots canviar la configuració dels colors en el teu navegador. El quadre següent mostra la ruta que cal seguir en els navegadors més estesos:

Navegador Acció de menú
Explorer Eines > Opcions d’Internet > General>Colors i/o Accessibilitat
Firefox Visualitza > Estil de pàgina > Sense estil
Eines > Opcions > Contingut > Tipus i colors / Avançats
Opera Pàgina > Estil
Safari Edició > Preferències > Avançat>Grandària del text
Aquest lloc web fa servir grandàries de font relatius, cosa que significa que la grandària del text és ajustable amb la funcionalitat de cada navegador web. En la major part dels navegadors web és possible canviar la grandària del text o ampliar la pàgina sencera de forma similar. El mètode per a canviar la grandària de text varia segons el navegador web que faci servir.

Si no estàs segur de com fer-ho en el teu navegador web, la informació hauria d’estar disponible en la documentació del navegador o en el seu sistema d’ajuda.